Välkommen till Fotograf Jan Nordén - En fotograf i centrala Lund

Fotografi.

Ja, det är fotografi, även i den digitaliserade världen. Oavsett pixlar, megabyte, internet och Facebook.

Det är rasande snabb information, som upptar 80 procent av vår uppmärksamhet, så länge vi kan se.

Det finns dock en tro i vårt samhälle, t.ex. bland journalister, att det är en sorts dekoration till deras texter.

Det ska det inte vara, men skrämmande ofta är det en verifikation på texten. Ett sanningsintyg.

Därför finns det fotografer. Något som inte alla är. Fotografer.

Välkommen!

Fotograf Jan Nordén
Krafts torg 10b
223 50 Lund

Telefon: 046-13 16 48
E-post: fotograf.norden@telia.com