Arktitektur/Interiör

Jag kom in! Efter uppgradering av matten, kom jag in på LTH i Lund, linje Arkitektur, den trevligaste skola, som jag gått på. Jag gick bara första året, men hade fått känsla för hus, teckning och begränsningar pga alla regler. Jag undervisade i fotografi på kvällarna, slutade, blev filmtekniker och kom in på Academi voor beeldende kunsten, St Joost i Breda, Nederländerna, andra året - eftersom det första liknade Arkitekturs första allmänskapande år.

Klicka på bilderna, så att de kommer upp!

Fotograf Jan Nordén
Krafts torg 10b
223 50 Lund

Telefon: 046-13 16 48
E-post: fotograf.norden@telia.com