Lund

Lund: Små gator med mysiga hus och stora företag med världen som arbetsfält: Baxter, ESS, MaxIV, TetraPak, Å&R packaging, forskarbyarna och företagslivmödrarna IDEON och Medicon Village, AXIS, Opsis (Furulund) mfl

Egentligen ville jag hellre bo i Helsingborg, med sina stora tidskriftsproduktioner, många reklamfotografer och sitt Danmark, tvärs över, men Lund lever mer.

Lund har inte bara en av de mest passerade järnvägsstationerna i landet Sverige, utan nämns i en mängd sammanhang.

Stora företag, nya företag, forskningsföretag och avknoppningar. När AstraZeneca lade ner i Lund var det en till synes en katastrof, men idag är mer än dubbelt så många sysselsatta i de gamla och nya lokalerna på området.

I nordöstra delen av Lund, Brunnshög, byggs det för mer än 30 000 nya boende, tillsammans med de nya forskningsanläggningarna Max IV och ESS.

Universitet, universitetssjukhus och sjukhus. Lunds stift med Domkyrka.

Teknisk högskola, LTH

Botanisk trädgård, Historiskt museum och Uppåkra - den stora fornstaden före Lund

Internationella Miljöinstitutet Ieee

och så är Lund Sveriges äldsta stad

Bilderna är till uthyrning enligt SFF:s rekommenderade taxa

Klicka på bilderna för att se hela dem - och skarpa.

Fotograf Jan Nordén
Krafts torg 10b
223 50 Lund

Telefon: 0703275456
E-post: fotograf.norden@gmail.com