Lund i City/Omslagsporträtt

'Lund i City' är en bilaga till Lokaltidningen Lund. Den handlar om centrum av Lund och ger möjlighet att annonsera för cityhandlarna på ett luftigt och inte inrutat vis. Lite reportage och intervjuer. Omslagsbilderna är illustrativa porträtt, gärna med en fond, som understryker sammanhanget. Alltid i studio.

Fotograf Jan Nordén
Krafts torg 10b
223 50 Lund

Telefon: 0703275456
E-post: fotograf.norden@gmail.com