Porträtt

Would you buy a used car from this person?

Ett porträtt förmedlar hur du uppfattas.

Vill du uppfattas som en lyssnare? En som ser? Bryr sig.

En, som ser andra? Den som ser ditt porträtt, vill uppleva sig som sedd, lyssnad på och hur det är i din absoluta närvaro.

Det är mitt jobb. Det kan ta lite tid att släppa taget. Men är en liten resa och ett av dina viktigaste verktyg.

Och du,... Jag vill att du ska vara intensiv, inte avslappnad.

Fotograf Jan Nordén
Krafts torg 10b
223 50 Lund

Telefon: 046-13 16 48
E-post: fotograf.norden@telia.com