Porträtt

Porträtt är att förmedla känslan av ett möte med någon.

Men, också en spegling av dig i den. Ett försök att se en personlighet, inte kanske genom dina ögon mer än att det är du, som trycker av, utan genom de ord och den attityd, som du förmedlar och den andra personen svarar emot.

Släpp henne/honom fri genom dig.

Om du inte kan visa dig själv, utan bara iaktta, betrakta, berömma, ljussätta och idealisera i en vald riktning, blir porträttet intet...

Vi ser många sådana 'porträtt', ofta svartvita, som vinner tävlingar. Rynkor och allvar, ytor och pynt.

Fotograf Jan Nordén
Krafts torg 10b
223 50 Lund

Telefon: 046-13 16 48
E-post: fotograf.norden@telia.com