Porträtt

Would you buy a used car from this person?

Ett porträtt förmedlar hur du uppfattas. Hur vill du uppfattas?

Trovärdig? Intressant? Klok? Snygg? Seende? Närvarande?

Vill du uppfattas som en lyssnare? En som bryr sig?

Den som ser ditt porträtt, vill uppleva sig som sedd, lyssnad på och är nyfiken på hur det är i din absoluta närvaro.

Det är mitt jobb. Det kan ta lite tid att släppa taget. Men är en resa och kan leda till ett av dina viktigaste verktyg.

Och... Jag vill att du ska vara intensiv, inte avslappnad.

Fotograf Jan Nordén
Krafts torg 10b
223 50 Lund

Telefon: 046-13 16 48
E-post: fotograf.norden@telia.com