Porträtt

Porträtt är att förmedla ett möte med någon.

Du ska känna dig sedd av porträttet. De trevligaste människorna är de som lyssnar och ser.

Fotograf Jan Nordén
Krafts torg 10b
223 50 Lund

Telefon: 046-13 16 48
E-post: fotograf.norden@telia.com