Produkter

Jag älskar att jobba med produkter och i nära samarbete med den som gjort denm.

Kunden kommer med sin vackra bebis. Håller och pekar. Här-... och Där...

Och att sedan ta fram en bild, som lyfter grejen/pluducken, manicken, konstruktionen till något vackert.

Värt att visa upp tillsammans med sina eleganta funktioner.

Och Kunden säger Åååh! Vår Medgnorg! Så Fin! Min HS714-b - att den kunde vara så vacker.

En inkörsport till Kundens Kund. Den viktigaste, eller hur?

Och: Klicka på bilderna så att du ser hela!

Fotograf Jan Nordén
Krafts torg 10b
223 50 Lund

Telefon: 046-13 16 48
E-post: fotograf.norden@telia.com