Produkter

En produkt är följden av en idé. Produkten av din fantasi. Och har ofta gått en lång väg till Dagens Ljus. Som en bebis. Oftast betraktas den som en sådan och med stor kärlek, och ska därmed behandlas med aktning, förundran och som ett under, men satt i rätt sammanhang.

Och: Klicka på bilderna så att du ser hela!

Fotograf Jan Nordén
Krafts torg 10b
223 50 Lund

Telefon: 046-13 16 48
E-post: fotograf.norden@telia.com